3 ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 777 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ - 777 ਦਾ ਅਰਥ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ 777 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 777 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 777 ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਦੂਤ ਨੰਬਰ 1212 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਵਾਰ ਵਾਰ 777 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 3-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 777, ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 777 ਦਾ ਅਰਥ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 777 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 777 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 777 ਦੇ 3 ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਦੂਤ ਨੰਬਰ 777 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

777 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ: ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਕਾਲੀਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 777 ਅੰਕੀ ਪੈਟਰਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ! ਕਾਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਵੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ energyਰਜਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 777 ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ-ਅਨੰਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋ.ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ - ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

777 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ

777 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ energyਰਜਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉ. ਕੁੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ. 'ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ.'

ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: 'ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ. '

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 777 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸੇ ਸਤਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋਗੇ.

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਓਗੇ ਉਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

666 ਦੂਤ ਨੰਬਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ

777 ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ: ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 777 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ.

ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ - ਇਹ 777 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕੋ.

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਤ ਨੰਬਰ 555 777 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ - ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ. ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ. ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਨੰਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ. ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 777 ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਅਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ.

ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਓ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾਨੋਟ:ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ, WillowSoul.com, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਕਲ, ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ Will ਵਿਲੋ ਸੋਲ ਦੁਆਰਾ.

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: