4 ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ 3:33 ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ - 333 ਦਾ ਅਰਥ

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 3:33 ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ 333 ਵੇਖਣਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 333 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 333 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ . ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 333 ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ 333 ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਓਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 333 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਰਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3-ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ 4-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ.ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 333 (ਜਾਂ 3333) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖਵਾਲਿਆਂ-ਦੂਤਾਂ-ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ. ਇਕੱਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ 333 ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ .

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ 333 ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਕੰਬਣੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ . ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ-ਹੁਣ ਸੱਜੇ.ਇਸ ਲਈ, 333 ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ (ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ. ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ energyਰਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ. ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ.

111 ਦਾ ਅਰਥ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 333 ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 333 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ 333 ਦੇ 4 ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਤ ਨੰਬਰ 333 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.333 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ: ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ. ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਖਿਆ 333 ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ.

ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ .ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 333 ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ.

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ, ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਲਕਯਿਸੂ, ਬੁੱਧ, ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ, ਮੂਸਾ, ਕਵਾਂ ਯਿਨ, ਲਾਓ-ਜ਼ੂ ਅਤੇ ਯੋਗਾਨੰਦ ਹਨ.

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 333 ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .

ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ 333 ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ helpingੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ - ਝੂਠੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਵੈ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ. ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਵੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੰਬਰ 333 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਸੱਚਮੁੱਚਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ.

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ.

333 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ: ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ

333 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ, ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ . ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ.

ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ .ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬਲਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ .

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ 'ਪ੍ਰੇਰਨਾ' ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਾਹ ਲੈਣਾ' ਜਾਂ 'ਸਾਹ ਲੈਣਾ'. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 'ਸਾਹ' ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ.' ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ getਰਜਾਵਾਨ ਥਰਥਰਾਹਟ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖੋ, ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਗਾਓ, ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 333 ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ-ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ . ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 333 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 333 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਲਸ ਬੀਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ.

333 ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ: ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਵੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ 333 ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ.

ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਨਾਂਹ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 333 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੋ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 333 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕੋ. ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ.

ਅਕਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਜਿਸ youੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ .

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਵੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ .

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੀ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!

2:22 ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਵੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਇਆ ਐਂਜਲੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ.'

333 ਦਾ 4 ਵਾਂ ਅਰਥ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ

333 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ livingੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱੋ. ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲਾਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋ. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ .

ਜਿਵੇਂ ਕਿ 333 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ), ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਪਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ.

ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 333 ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਹੁਣੇ. ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕੋ.

ਬੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ 'ਗੰਭੀਰ ਹਉਮੈ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੂਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਲ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 333 ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ .

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 'ਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ. ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ . ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 333 ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 333 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ .

1:11 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ getਰਜਾਵਾਨ ਥਰਥਰਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,' ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ . ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ.

ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 333 ਨੰਬਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਪੜਾਅ ਲਈ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 999 energyਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 666 energyਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ

ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, 333 ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ . ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ, ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ . ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰ ਪੈਟਰਨ 333 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ .

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 333 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ .

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾਨੋਟ:ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ, WillowSoul.com, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਕਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ Will ਵਿਲੋ ਸੋਲ ਦੁਆਰਾ.

ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਲੱਭੋ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: